Eettiset kysymyksen ja ongelmat esille Salvassa

14.12.2018
eettiset ohjeet levitettynä pöydälle

Salvaan perustettiin eettinen työryhmä lokakuun puolivälissä, kokoonnumme noin joka toinen kuukausi. Eettisen työryhmän tavoitteena on käsitellä eettisiä ongelmia moniammatillisella porukalla ja pohtia toimintamalleja näihin kysymyksiin. Eettisen ongelman tunnistaa usein siitä, että ongelmaan ei ole suoralta kädeltä oikeaa tai väärää ratkaisua vaan asiaa voi tarkastella eri näkökulmista. Kysymyksiä voivat olla esimerkiksi: Voiko muistisairas ostaa useita kertoja päivässä karkkeja kahviosta? Saako asukas valita hoitajan? Voiko asukkaan luona käydä siivoamassa, vaikka hän ei itse ole kotona

Lainsäädäntö, arvot ja ammattieettiset ohjeet ohjaavat henkilöstöämme arjessa. Lainsäädäntö antaa raamit eettiselle toiminnalle. Muun muassa Laki potilaan asemasta ja oikeuksista ja Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista käsittelevät itsemääräämisoikeutta. Ammattilaiset ovat sitoutuneet koulutuksen myötä ammattieettisiin ohjeisiin, joita heidän tulee päivittäisessä työskentelyssä noudattaa. Sairaanhoitajilla, lähihoitajilla, sosionomeilla, fysioterapeuteilla ja toimintaterapeuteilla löytyvät omat ammattieettiset ohjeet. 

SALVAn eettisten periaatteiden taustalla on SALVAn arvot, joita esimerkiksi kotihoidossa on avattu seuraavasti; Ihmisen kunnioittaminen; kunnioitamme asukkaan itsemääräämisoikeutta. Asukas saa itse päättää, mitä palveluita hän ottaa ja milloin teemme käynnit. Pyrkimyksenämme on suunnitella palvelut joustavasti. Toimimme ammatillisesti. Henkilökuntamme on koulutettua ja käytössämme on monien ammattikuntien asiantuntemusta. Teemme työtä moniammatillisissa tiimeissä. Toimintamme on myös tuloksellista. Olemme asettaneet työllemme tavoitteet. Tyytyväinen asiakas on keskeisimpiä tavoitteitamme. Olemme vastuullisia ja teemme mitä lupaamme. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti.

Saimme vahvistusta toimintatapaamme Kotikunnaksesta Turusta, jossa eettinen työryhmä on toiminut jo pidempään. Kotikunnaan eettisen työryhmän puheenjohtaja Satu Järvenpää tiivistää hienosti eettisen työryhmän toiminnan periaatteita: ”Työryhmä ei ole asiantuntijaelin, jonka jäsenet olisivat jotenkin muuta porukkaa eettisempää. Työryhmässä on ihmisiä, joita asiat kiinnostavat ja se on paikka, jossa asioita voi pohtia ajan kanssa. Työryhmä omalta osaltaan pyrkii pitämään eettistä keskustelua esillä. Tärkeää on saada koko työyhteisö havainnoimaan ja pohtimaan asioita. Joskus voi arjessa tehdä huomaamattomastikin jotain ilman pohdintaa. Silloin ei välttämättä toimi aina eettisesti parhaalla mahdollisella tavalla. Vasta, kun havaitsee eettiset kysymykset arjessa, pystyy pohtimaan niitä ja toimintatapoja. Eettiseen kysymykseen ei ole yhtä oikeaa vastausta. Tulee pohtia eri vaihtoehtoja perusteluineen, ja valita se mahdollisimman hyvä, vähiten paha vaihtoehto.”

Anu Hirvikorpi 
Palvelupäällikkö