Yksilöllistä kuntoutusta

Palvelukeskus Ilolansalon kuntoutus tarjoaa ajanmukaiset tilat ja välineet fysio- ja toimintaterapiaan.

Tarjoamme yksilöterapioita aikuisille ja ikäihmisille, ryhmämuotoista kuntoutusta sekä apuvälinetarpeen arviointia ja neuvontaa. Toimintamme perustuu asiakaslähtöiseen ja kuntoutuskeskeiseen ajatteluun. Selvitämme kuntoutujan voimavarojen tutkimisen ohella myös kuntoutujan elinoloja, ympäristöä ja kuntoutumisen mahdollisia esteitä. Kuntoutuja osallistuu itseään koskevaan terapian suunnitteluun ja yksilöllisten tavoitteiden asettamiseen yhdessä kanssamme.

Meillä on usean vuoden kokemus erilaisista ikäihmisten fysioterapiaryhmistä. Tarjoamme ryhmiä kaiken kuntoisille mm. tuolijumppa, apuvälineitä käyttävien kuntosaliryhmä, ikämiesten ja -naisten kuntosaliryhmät, tasapainokoulu ja kehonhallintaryhmä. Kuntosalissamme saat ohjausta ja neuvontaa yksilöllisesti tai ryhmässä. Lisäksi järjestämme moniammatillisen tiimimme yhteistyönä päiväkuntoutusta sekä sotaveteraaneille että lottaveteraaneille.

Fysioterapian lisäksi tarjolla on myös yksilöllistä toimintaterapiaa, jossa tavoitteena on asiakkaan omatoiminen ja itsenäinen selviytyminen arjessa, hänelle tärkeissä toiminnoissa, rajoitteista huolimatta. Toimintaterapiassa mahdollistetaan ja tuetaan asiakkaan päivittäistä elämää; mm. itsestä huolehtimista, asioimista ja kotitöitä, vapaa-ajan viettämistä ja lepoa. Lisäksi tarjolla on apuvälineneuvontaa, jossa toimintaterapeutti arvioi apuvälinetarpeen, auttaa sen hankinnassa sekä ohjaa sen käytössä.

Tervetuloa fysio- ja toimintaterapiaan, katso esite tästä.

Kuntoutuksessa sinua palvelevat

Anu Kannari

Vs. Vastaava Fysioterapeutti | 044 7213 355 | anu.kannari@salva.fi

Olen toiminut fysioterapeuttina vuodesta 1992. Asiakaskuntaani kuuluvat neurologisista vaivoista, tuki- ja liikuntaongelmista kärsivät sekä monisairaat aikuiset ja ikäihmiset. Terapian toteutus tapahtuu ajanmukaisissa terapiatiloissa, monipuolisin laittein varustetussa, tilavassa kuntosalissamme sekä tarvittaessa kotikäynteinä.

Erikoisosaamisalueenani on vuodesta 1999 lähtien ollut Bobath-konseptin mukaisesti neurologinen fysioterapia. Uutena palvelumuotona toteutan fysioterapeutin suoravastaanottoa. Sisältönä on Tules-vaivoista kärsivien tutkiminen, terapian suunnittelu ja toteutus sekä itsehoito-ohjaus.

 • Bobath-konseptin mukainen neurologinen fysioterapia (1999)
 • C1/C2 selkärangan manuaalinen tutkiminen (2000)
 • ICF/GAS (2013)
 • fysioterapeutin suoravastaanotto (2019)
 • lukuisia lyhyempiä koulutuksia liittyen neurologisiin sekä tuki- ja liikuntaelinvaivoihin.

Johanna Taka-Anttila

Fysioterapeutti  AMK | 044 7213 358 | johanna.taka-anttila@salva.fi

Kohtaan työssäni erilaisia aikuisneurologisia ja geriatrisia asiakkaita, joiden toimintakyvyn ylläpitämistä ja edistämistä pidän erityisen tärkeänä jokaisen yksilölliset tarpeet huomioiden. Haluan auttaa asiakasta saavuttamaan tavoitteensa.

Minulla on monipuolinen kokemus erilaisten ryhmien ohjauksesta ja hyödynnän taitoja työssäni Ilolansalossa.

 • Kinesioteippauksen peruskurssi (2016)  

Roosa Mikkola

Fysioterapeutti AMK  | 044 7213 370 | roosa.mikkola@salva.fi

Työni painottuu pääasiassa geriatristen ja neurologisten asiakkaiden kanssa työskentelyyn. Työssäni koen tärkeänä asiakkaan kuuntelemisen ja hänen vahvuuksiensa hyödyntämisen terapiassa.

Olen suorittanut  lyhyempiä koulutuksia mm. kipuun, asentohuimaukseen, äitiysfysioterapiaan ja neurologisen asiakkaan kaksoistehtävä harjoitteluun liittyen. Olen toiminut ryhmäliikunnan ohjaajana vuodesta 2015 ja työhöni kuuluu myös Ilolansalossa erilaisten ryhmien ohjaaminen.

 • Stressilääketieteen perusopinnot (2017)
 • Les Mills -ryhmäliikuntakoulutus (2016)
 • Crossfit Level 1 -valmentaja (2019)

Emilia Paasi

Toimintaterapeutti AMK | 044 7213 385 | emilia.paasi@salva.fi

Teen töitä lähinnä aikuisneurologisten, kehitysvammaisten sekä geriatristen asiakkaiden kanssa. Yksilöterapiat toteutan poikkeuksetta kotikäynteinä.

Erityisosaamiseni on yläraajan kuntoutus, johon olen lisäkouluttautunut käden kuntoutuksen syventävillä opinnoilla, sekä lyhytkoulutuksella liittyen CRPS-diagnostiikkaan ja hoitoon.

Minulla on laaja kokemus apuvälineistä, niiden tarpeen arvioinnista, hankinnasta sekä käytön ohjauksesta. rakennusalan ammattilaisten kanssa olen myös tehnyt muutamia asunnonmuutostöitä.

 • CRPS-diagnostiikka ja hoito (2015)
 • Käden kuntoutuksen täydennyskoulutus (2016)

Anne Lehtinen (äl)

Vastaava fysioterapeutti