Usein kysyttyä

ASUMINEN ILOLANSALOSSA

 1. Mikä on Ilolansalo?
 2. Onko Ilolansalo turvallinen muistisairaalle?
 3. Mitä eroa on Ilolansalon palveluasunnolla ja palvelukodin asunnolla?
 4. Miten kauan Ilolansalossa saa asua?
 5. Onko Ilolansalo kaupungin paikka?
 6. Miten pääsee asukkaaksi Ilolansaloon?
 7. Kuinka kauan joutuu odottamaan asunnon vapautumista?
 8. Mitä asuminen maksaa?
 9. Voiko ulkopaikkakuntalainen päästä asumaan?
 10. Onko Ilolansalo tarkoitettu vain ”rikkaille”?
 11. Voiko omainen vierailla koska vaan asukkaan luona?
 12. Tarvitseeko asukas omat huonekalut, entä pyykkikoneen?
 13. Onko autopaikkaa?
 14. Mihin Ilolansalon tuotto käytetään?
 15. Miten asiakaspalautteita käsitellään?
 16. Mitä palveluita Ilolansalossa saa?
 17. Onko pakko ottaa jotain palveluita?
 18. Voiko Ilolansalossa käydä syömässä muita kuin asukkaita?
 19. Kenelle kuntoutuspalvelut on tarkoitettu?
 20. Mistä tiedän mitä Ilolansalossa tapahtuu?
 21. Kuka voi käyttää Ilolansalon kuntosalia?
 22. Voiko omainen käydä auttamassa asukasta?
 23. Onko Ilolansalossa tarpeeksi henkilökuntaa?
 24. Voiko Ilolansalon palvelutasoon luottaa?
 25. Mikä on Salva?
 26. Mitä hyötyä jäsenyydestä?
 27. Miten pääsee vapaaehtoiseksi?

 

Mikä on Ilolansalo?

Ilolansalo on asunto-osakeyhtiö, jossa Salva ry:n lisäksi on lukuisia yksityisiä omistajia.  Palvelukeskus Ilolansalo pitää sisällään palveluasuntoja ja palvelukodissa tehostettuja palveluasuntoja. Palvelutiloina ovat mm. ravintola, kuntosali ja saunatilat sekä Salvan henkilökunnan työ- ja vastaanottotilat.

Onko Ilolansalo turvallinen muistisairaalle?

Ilolansalo on tarkoitettu erityisryhmille ja muistisairaat ovat yksi asukasryhmä, joiden turvallisuus on huomioitu monella tapaa; erityisesti palvelukodissa.

Mitä eroa on Ilolansalon palveluasunnolla ja palvelukodin asunnolla?

Palveluasunto on kerrostaloasunto; kooltaan 40-55 m2.  Tällöin puhutaan ns. tavallisesta palveluasunnosta.  Asukas voi olla vuokralla tai omistaa itse asuntonsa.  Vuokranantaja voi olla Salva ry. tai joku muu yksityinen taho. Palvelukodissa on kahdessa osastossa (Aatoskoti ja Ainokoti) asuntoja, joissa jokaisella on oma huone ja kylpyhuone, sekä yhteiskäytössä muiden asukkaiden kanssa oleskelu- ja pesutilat. Palvelukodissa on ympärivuorokautisesti henkilökunta paikalla.

Miten kauan Ilolansalossa saa asua?

Kotona koko elämä on palvelulupauksemme, jolla tarkoitamme että Ilolansalossa saa asua elämänsä loppuun asti turvallisessa hoidossa.  Hoito ja palvelut suunnitellaan palvelutarpeen mukaan jopa saattohoitoon asti.

Onko Ilolansalo hyvinvointialueen/kaupungin paikka?

Ilolansalo on yksityinen paikka. Salvalla on Salon kaupungin sekä Varhan hyvinvointialueen kanssa hyvää yhteistyötä monissa yhteyksissä mm. asukasvalinnassa.

Miten pääsee asukkaaksi Ilolansaloon?

Asukashakemuksessa hakija kertoo palveluasumisen tarpeestaan ja saamistaan palveluista. Salvan omistaman asunnon vapautuessa asukkaaksi valitaan eniten palveluasumisen tarpeessa oleva hakija. Muiden omistajien vuokralaiseksi (ns. välivuokraus) voi olla helpompi päästä.    

Kuinka kauan joutuu odottamaan asunnon vapautumista?

Asuntoja vapautuu useita vuoden aikana, lähinnä luonnollisesta syystä johtuen. Odotusaikaa ei pysty kuitenkaan ennustamaan. Se riippuu muista hakijoista, haettavasta asunnosta ja hakijan palvelutarpeesta. Hakija voi myös kieltäytyä tarjotusta asunnosta. Jonotusnumeroa ei ole, vaan hakijat voivat tiedustella omaa tilannettaan tarpeen mukaan.

Mitä asuminen maksaa?

Ilolansalossa asuminen koostuu vuokrasta tai yhtiövastikkeesta, vesi- ja sähkömaksusta sekä perus- ja turvapalvelusta. Tämän lisäksi asukkaan tarvitsemat hoito-, kuntoutus- ja muut palvelut maksavat.  

Palveluesitteestä käy ilmi Salvan palveluiden hinnat, jotka ovat tuloista riippumattomia ja kaikille samansuuruisia. Kotitalousvähennys voi pienentää kustannuksia. Maksusitoumus ja palveluseteli on mahdollista joissain tapauksissa saada asuinkunnalta tai Valtiokonttorilta., mikäli asukas on vaikeavammainen henkilö tai sotainvalidi.

Voiko ulkopaikkakuntalainen päästä asumaan?

Salvan asuntoihin valitaan ensisijaisesti salolaisia. Muiden omistamiin voidaan valita muitakin hakijoita. Palvelukotiin voidaan valita ulkokuntalaisia, joilla on esim. palveluseteli käytössään.

Onko Ilolansalo tarkoitettu vain ”rikkaille”?

Ilolansalo on tarkoitettu yksinäisille ja avun tarpeessa oleville.  

Voiko omainen vierailla koska vaan asukkaan luona?

Asukkaat noudattavat järjestyssääntöjä sekä vuokrasopimusta. Asukkaalla voi käydä vieraita näiden puitteissa.

Tarvitseeko asukas omat huonekalut, entä pyykkikoneen?

Asunnot ovat pääsääntöisesti tyhjiä ja asukas kalustaa ne omaan tapaansa. Hoitosänkyjä on mahdollista kysyä vuokralle. Pyykkiä voi pestä tai pesettää Ilolansalon pesulassa, tai palveluasuntoon voi kytkeä oman pyykkikoneen.

Onko autopaikkaa?

Ilolansalon ympäristön kaduilla olevat autopaikat ovat asukkaidenkin käytössä. Lämmityspistokkeita ei ole. Lähistöltä voi saada vuokralle autotallin.

Mihin Ilolansalon tuotto käytetään?

Salva ry. ei tavoittele voittoa. Ilolansalossa asunto-osakeyhtiö vastaa omasta taloudestaan ja mahdollisesta tuotostaan. Tuotto käytetään Ilolansalossa olevien osakkeiden lainan lyhennykseen ja oman toiminnan kehittämiseen. Salva ry. maksaa tuotostaan veroa.  

Miten asiakaspalautteita käsitellään?

Asiakaspalautteet käsitellään järjestelmällisesti. Yhteenvedot esitellään Risut ja ruusut -tilaisuudessa sekä asiakasraadissa, omaistoimikunnassa ja asukasneuvostossa. Palautetta voi jättää monin eri tavoin jatkuvasti.

 

PALVELUT ILOLANSALOSSA

 

Mitä palveluita Ilolansalossa saa?

Ilolansalossa saa monenlaisia sosiaali- ja terveyspalveluista. Salvan kotihoito tukipalveluineen tarjoaa apua ympärivuorokautisesti. Kuntoutuspalveluissa saat fysioterapian palvelut. Salvan siivous- ja puhdistuspalvelut varmistavat puhtaan asunnon ja yhteiset tilat. Ravintola Ilolansalo tarjoaa terveellistä ja maittavaa kotiruokaa useita kertoja vuoden jokaisena päivänä.

Onko pakko ottaa jotain palveluita?

Ilolansalo on erityisryhmille tarkoitettu palvelutalo, jossa asukkailla on palveluasumisen tarve. Ilolansalossa on helppo ja turvallinen asua - tämä usein vähentää palveluiden tarvetta taloon muutettaessa. Toisaalta asumisen jatkettua palveluiden tarve kasvaa. Ilolansalosta ei tarvitse muuttaa pois elämän loppuvaiheessakaan. Perus- ja turvapalvelu kuuluu jokaiselle, eikä sitä ilman voi asua. Palveluesitteessä kerrotaan perus- ja turvapalvelun sisällöstä.

Voiko Ilolansalossa käydä syömässä muita kuin asukkaita?

Ravintola Ilolansalo on kaikille avoin ruokapaikka. Ravintola Ilolansalosta saa myös kokous- ja juhlapalveluita.

Kenelle kuntoutuspalvelut on tarkoitettu?

Salvan kuntoutus tarjoaa fysioterapiaa sekä terveysliikuntaa ja apuvälineneuvontaa kaikille tarvitseville, myös ilman lähetettä. Olemme mm. Varhan, Kelan ja Valtiokonttorin palveluntuottaja.

Mistä tiedän mitä Ilolansalossa tapahtuu?

Ilolansalossa ilmestyy kuukausittain Ilolansanomat, ilmoitustauluilla on tietoa, sekä neljästi vuodessa koottavat viikko-ohjelmat kertovat asukkaille tapahtumista. Salvan kotisivuilla ja paikallisissa lehdissä löydät ajankohtaisimmat menovinkit. Arkiaamuisin aamunavauksessa kerrotaan päivän tapahtumat.

Kuka voi käyttää Ilolansalon kuntosalia?

Kuntosalissa on päivittäin vuoroja asukkaille, SALVA ry:n jäsenille ja henkilökunnalle. Kuntoutusryhmät kokoontuvat lisäksi kuntosalissa.

Voiko omainen käydä auttamassa asukasta?

Asukkaiden omaiset ja läheiset auttavat hyvin paljon asukkaita.

Onko Ilolansalossa tarpeeksi henkilökuntaa?

Salvan palvelut tuotetaan laadukkaasti ja luvanvaraisesti. Laissa, sopimuksissa ja toimintaluvissa on määritykset vaadittavasta henkilökuntamitoituksesta. Tätä noudatamme. Omavalvonnan lisäksi mm. Varha sekä Aluehallintovirasto valvovat toimintaamme.

Voiko Ilolansalon palvelutasoon luottaa?

Ilolansalon palveluille on myönnetty ISO 9001 laaduntunnustus ja Ravintola Ilolansalolle OIVA-merkki. Nämä kertovat hyvästä laadusta.

 

MIKÄ ON SALVA

Mikä on Salva?

Salon vanhus- ja lähimmäispalveluyhdistys (Salva ry) perustettiin 1999. Tarkoituksena on toimia lähimmäisvastuun, hyvinvoinnin sekä asumisen kehittämiseksi Salon seutukunnassa. Salva omistaa enemmistön Palvelukeskus Ilolansalon tiloista ja on työnantajana yli 80 työntekijälle.

Mitä hyötyä jäsenyydestä?

Jäsenenä pääset vaikuttamaan yhdistyksen toimintaan ja hyödyntämään jäsenedut; mm. kuntosalivuorot ja lounasedun.

Miten pääsee vapaaehtoiseksi?

Vapaaehtoiseksi voi hakeutua jokainen, jolla on aikaa yli oman tarpeen. Yhteistyössä vapaaehtoisten vastuutyöntekijän kanssa löytyy jokaiselle sopiva tehtävä.

 

 

Infon työntekijä neuvoo asiakasta pyörätuolissa